Punktacja czasopisma

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
LISTA B 2015 : 7 pkt

Index Copernicus International
ICV 2014 : 46.10 pkt


RADA NAUKOWA


 • prof. dr hab. Zdzisław Budzyński

  Uniwersytet Rzeszowski

 • dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAE PAN

  Polska Akademia Nauk (Warszawa)

 • prof. dr hab. Tomasz Jurek

  Polska Akademia Nauk (Poznań)

 • prof. Keith Lilley

  Queen's University Belfast

 • prof. Andrew Pernal

  Brandon University w Kanadzie

 • prof. Rostislav Sossa

  Ukraińska Akademia Nauk, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki

 • prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

  Uniwersytet Wrocławski

 • dr Robert Šimůnek

  Czeska Akademia Nauk