Punktacja czasopisma

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
LISTA B 2015 : 7 pkt

Index Copernicus International
ICV 2014 : 46.10 pkt


WYDAWCA

Fundacja Centrum GeoHistorii
studia.geohistorica@gmail.com
facebook.com/centrumgeohistorii
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4
05-082 Stare Babice

KRS: 0000368755
REGON: 142718109
NIP: 118-205-36-16
KONTO: 32 1140 2004 0000 3102 7484 2739 (mBank)


DANE KONTAKTOWE

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
redaktor naczelny
Instytut Historii KUL
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
(Pracownia Geoinformacji Historycznej)
szady@kul.lublin.pl
+48660089782

mgr Tomasz Związek
sekretarz redakcji
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk
Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
(Zakład Atlasu Historycznego)
tomasz.zw@gmail.com