Punktacja czasopisma

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
LISTA B 2015 : 7 pkt

Index Copernicus International
ICV 2014 : 46.10 pkt


EDITORS


"Studia Geohistorica" wydawane są od 2013 roku. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą:

  • dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL - redaktor naczelny
  • Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


  • dr hab. Beata Konopska
  • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie


  • dr hab. Radosław Skrycki
  • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego


  • mgr Tomasz Związek - sekretarz redakcji
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk