Punktacja czasopisma

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
LISTA B 2015 : 7 pkt

Index Copernicus International
ICV 2014 : 46.10 pkt


Zamówienia można kierować na adres Fundacji Centrum GeoHistorii

Fundacja Centrum GeoHistorii
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4
05-082 Stare Babice
studiageohistorica@gmail.com
tel. 22 379-03-10
faks: 22 863-46-44
KONTO: 32 1140 2004 0000 3102 7484 2739 (mBank)