Kontakt

Adres

  • Zakład Atlasu Historycznego
    Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
    Polska Akademia Nauk
    Rynek Starego Miasta 29/31
    00-272 Warszawa (Tomasz Panecki)

Osoba do kontaktu

Bogumił Szady
Tel.: 660089782
Email: historical.gis@gmail.com

Wsparcie techniczne

Tomasz Panecki
Email: tpanecki@uw.edu.pl