Redakcja

Rada Naukowa

Zdzisław Budzyński, Uniwersytet Rzeszowski

Andrzej Janeczek, Polska Akademia Nauk (Warszawa)

Tomasz Jurek, Polska Akademia Nauk (Poznań)

Keith Lilley, Queen's University Belfast

Andrew Pernal, Brandon University w Kanadzie

Robert Šimůnek, Czeska Akademia Nauk

Rostislav Sossa, Ukraińska Akademia Nauk

Grzegorz Strauchold, Uniwersytet Wrocławski