Zespół redakcyjny

redaktor naczelny

  1. Bogumił Adam Szady, Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

członkowie redakcji

  1. Beata Konopska, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Polska
  2. Tomasz Panecki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polska
  3. Mateusz Paweł Zawadzki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Polska

sekretarz redakcji

  1. Tomasz Związek, Zakład Atlasu Historycznego, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, Polska