Zespół redakcyjny

redaktor naczelny

  1. Bogumił Adam Szady, Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

członkowie redakcji

  1. Beata Konopska, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Polska
  2. Arkadiusz Borek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  3. Wiesława Duży, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk
  4. Michał Gochna, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
  5. Mateusz Paweł Zawadzki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Polska

sekretarz redakcji

  1. Tomasz Panecki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polska