Wydawca

Wydawca

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
tel. 22 831 02 61
e-mail: ihpan@ihpan.edu.pl
REGON: 000325765
NIP 5250009134

Polskie Towarzystwo Historyczne

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
tel. 22 831 63 41
e-mail: pth@ihpan.edu.pl
KRS: 0000100740
REGON: 000807671
NIP: 525-15-53-779