Autor - szczegóły

Zapała, Adam, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polska

  • No 7 (2019) - Atlas Fontium
    Geograficzne uwarunkowania wykorzystania prowizji papieskich w staraniach o beneficja kościelne w późnośredniowiecznej Polsce (http://atlasfontium.pl/index.php?article=prowizje_papieskie)
    Abstrakt  PDF