Autor - szczegóły

Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Polska

  • No 7 (2019) - Polemiki i dyskusje
    O mazowiecko-litewskiej ugodzie granicznej z 1358 r. (głos w dyskusji)
    Szczegóły  PDF