Autor - szczegóły

Chłapowski, Krzysztof, Warszawa, Polska

  • No 7 (2019) - Zapiski Komisji Geografii Historycznej PTH
    Granice i podziały administracyjne Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XV–XVIII wieku
    Abstrakt  PDF