Autor - szczegóły

Gałka, Mariusz, Zakład Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Polska

  • No 7 (2019) - Artykuły
    Znaczenie wysokorozdzielczych wielowskaźnikowych (multi-proxy) badań paleoekologicznych dla geografii historycznej i historii gospodarczej
    Abstrakt  PDF