Autor - szczegóły

Kozłowska-Szyc, Monika, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, Polska

  • No 7 (2019) - Artykuły
    Wysokość plonów rolnych w dobrach królewskich dawnej Polski w latach 1564–1665
    Abstrakt  PDF