Autor - szczegóły

Żbik, Sebastian, Uniwersytet Warszawski, Polska

  • No 7 (2019) - Artykuły
    Wpływ geografi cznego, społecznego i ekonomicznego środowiska Afryki Wschodniej na omański model osadnictwa w latach 1806–1856
    Abstrakt  PDF