Autor - szczegóły

Panecki, Tomasz, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 7 (2019) - Zapiski Komisji Geografii Historycznej PTH
    Stan i perspektywy badań geograficzno-historycznych w Polsce. Cyfrowe edycje map dawnych
    Abstrakt  PDF