Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

K

Kamińska-Kwak, Joanna
Kamińska-Kwak, Jolanta
Karpińska-Kołaczek, Monika, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Karpińska-Kołaczek, Monika, Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut His (Polska)
Klimek, Robert (Polska)
Klimek, Robert
Kobylińska, Ewa, Asystent w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej (Polska)
Konopska, Beata (Polska)
Konopska, Beata, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie (Polska)
Korol, Pavel, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta (Polska)
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Profesor emerytowany Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta
Kozłowska-Szyc, Monika, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Kołaczek, Piotr, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Kołaczek, Piotr, Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Kubicki, Rafał, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Polska)
Kubicki, Rafał (Polska)
Kubik, Tomasz
Kuc-Czerep, Marta, Warszawa (Polska)
Kuc-Czerep, Marta, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Kulesza, Mariusz (Polska)
Kunigielis, Joanna, Warszawa (Polska)