No 1 (2013)

Spis treści

Tradycje geografii historycznej

O przygotowawczych pracach do geografii historycznej Polski (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Jan Kurowiak)
Stanisław Smolka
PDF
Położenie geograficzne Polski (uwagi wstępne Beata Konopska)
Stanisław Pawłowski
PDF

Artykuły

Bogumił Szady
PDF
Kamil Nieścioruk
PDF
G Strauchold
PDF
Lucyna Szaniawska
PDF
Teresa Bogacz
PDF
Waldemar Bukowski, Andrzej Janeczek
PDF
Anna Wrochna
PDF

Recenzje i omówienia

Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011, ss. 360 (Jacek Chachaj)
Mariusz Kulesza
PDF
Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego.Stan i perspektywy badań, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, ss. 200 (Wojciech Walczak)
Grzegorz Błaszczyk
PDF
Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie, Wrocław 2010, ss. 742 (Jacek Chachaj)
Marek Słoń
PDF
Praktyczny wymiar „historical GIS”:„International Journal of Applied Geospatial Research”, vol. 2 (2011), n. 4: Special Issue on the Past Informing the Future: Applied Geospatial Solutions,ed. R. Dobbs, M.B. Ruvane, ss. 108 (Bogumił Szady)
Robert Dobbs
PDF
Informacja czy dezinformacja?: Marek Gędek, Atlas historyczny wojen polskich, Bellona, Warszawa 2009, ss. 163 (Grzegorz Strauchold)
Marek Gędek
PDF
Historische Geographie (GeowisseHistorische Geographie (Geowissen kompakt) [Historical geography], Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, pp. 134 with several b/w images (Markus Naser)
Winfried Schenk
PDF
Historical Geography in Czechia: Historická geografie/Historical Geography, Vol. 38, No. 1, 2012, The Institute of History Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, pp. 232 (Tomáš Burda)
Tomáš Burda
PDF
Микола Крикун, Воєводства Правобережної України у XVI–XVIII століттях. Статті і матеріали, Український католицький університет [Palatinates of Right-Bank Ukraine in the sixteenth through eighteenth centuries: studies and source materials], Гуманітарний факультет, Львів, 2012, ss. 702 (Irena Wodzianowska)
Микола Крикун
PDF

Komunikaty i sprawozdania

Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Warszawa, 18 października 2012 r. [Commission of Historical Geography, Polish Historical Society, Warsaw, 18 October 2012]
Michał Gochna
PDF
„Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji. Problematyka badańnad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w.”, Rzeszów–Przemyśl, 19–21 września 2012 r. [Forgotten bridges, roads and crossings in Galicia. Problems of studies on transportation systems of the 18th–20th centuries, Rzeszów–Przemyśl, 19–21 September 2012]
Zdzisław Budzyński, Joanna Kamińska-Kwak
PDF
„Sacrum w krajobrazie”. Sprawozdanie z XV Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, 25–27 września 2012 r. [Sacrum in landscape. A report from the 15th Interdisciplinary Scientific Seminary of the Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Lublin, 25–27 September 2012]
Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga
PDF
XVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13–15 września 2012 r. [XXVI Polish Conference of Cartography Historians, Warszawa, 13–15 September 2012]
Jerzy Ostrowski
PDF