No 3 (2015)

Spis treści

Tradycje geografii historycznej

Wychowanie państwowe w nauczaniu geografii (uwagi wstępne Beata Konopska)
Stanisław Pawłowski
PDF
W sprawie kartografi i historycznej (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Tomasz Związek)
Franciszek Bujak
PDF

Artykuły

Urszula Myga-Piątek
PDF
Robert Klimek
PDF
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
PDF
Rafał Kubicki
PDF
Marta Piber-Zbieranowska
PDF
Tomasz Nowicki
PDF
Piotr Eberhardt
PDF
Anna Mirończuk, Zenon Poławski
PDF
Rafał Zapłata
PDF
Neonila Padyuka
PDF
Pavel Korol, Rostislav Sossa
PDF
Marek Słoń
PDF
Winfried Schich, Joachim Stephan
PDF
Zofia Maciakowska
PDF
Marek Słoń
PDF
Bogumił Szady
PDF

Recenzje i omówienia

Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego, red. R. Bałazy, R. Zapłata, B. Szady, K. Stereńczak, Fundacja Centrum Geohistorii, Stare Babice 2014, ss. 186 (Tomasz Związek)
Radomir Bałazy, Rafał Zapłata, Bogumił Szady, Krzysztof Stereńczak
PDF
Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 3 тамах, т. 1: Мінск, Белкартаграфія, 2009, ss. 244; Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 тамах, т. 2: Мінск, Белкартаграфія, 2013, ss. 351 (Piotr Guzowski)
Wiaczesław Nasiewicz
PDF
Urszula Myga-Piątek: Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, ss. 382 + 21 zał., 56 fot, 72 ryc., 17 tabel, aneksy (Joanna Plit)
Urszula Myga-Piątek
PDF
Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 2: Sandomierz, red. Z. Noga, aut.: H. Bartoszewicz, Z. Beiersdorf, D. Burdzy, M. Florek, F. Kiryk, B. Krasnowolski, Z. Noga, L. Polanowski, B.E. Wódz, oprac. kartograficzne: T. Szpytma, tłum. na j. ang.: M. Krasnowolska, P. Krasnowolski, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz–Kraków 2014, ss. 48 + 46 k. luzem (Jan Ptak)
Jan Ptak
PDF
Eckhard Jäger: Die Insel Rügen auf alten Karten. Vier Jahrhunderte Kartografi egeschichte 1532–1885, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum 2014, ss. 255 + 1 nlb. (Krystyna Szykuła)
Eckhard Jäger
PDF

Komunikaty i sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji „GIS w nauce” – Gdańsk, 23–25 czerwca 2014 r.
Tomasz Panecki
PDF
16. Międzynarodowa Konferencja Geografów Historycznych (16th International Conference of Historical Geographers) – Londyn, 5–10 lipca 2015 r.
Tomasz Związek
PDF
26. Międzynarodowa Konferencja Historii Kartografi i w Antwerpii, 12–17 lipca 2015 r.
Lucyna Szaniawska
PDF
Dwa sympozja poświęcone historii kartografii na XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie, 18 i 19 września 2014 r.
Jerzy Ostrowski
PDF

Pro memoria

Stanisław Alexandrowicz (1931–2015)
Radosław Skrycki
PDF

Listy do redakcji

Listy do redakcji
Mirosław Filipowicz, Artur Hamryszczak
PDF