Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Arnold, Stanisław (Polska)

B

Babczyński, Tomasz
Babicz, Józef
Babik, Zbigniew, Wykładowca Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Polska)
Bałazy, Radomir
Bernat, Sebastian
Bijak, Urszula
Bogacz, Teresa, Wyższa Szkola Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Borek, Arkadiusz (Polska)
Borek, Arkadiusz, Warszawa (Polska)
Boroda, Krzysztof
Boroda, Krzysztof, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
Brykała, Dariusz (Polska)
Budzyński, Zdzisław
Bujak, Franciszek
Bujak-Lenczowska, Magdalena
Bukowski, Waldemar, pracownik Instytutu Historii PAN, Oddział w Krakowie; kierownik Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu.
Burda, Tomáš
Błaszczyk, Grzegorz (Polska)

C

Cembrzyński, Paweł, Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Chachaj, Jacek, Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej w Instytucie Historii KUL (Polska)
Choiński, Adam
Chłapowski, Krzysztof, Warszawa (Polska)
Czaja, Roman (Polska)
Czerwiński, Sambor, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Czerwiński, Sambor, Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Czopek-Kopciuch, Barbara
Czopek-Kopciuch, Barbara, Kraków (Polska)

d

de Carvalho Cabral, Diogo (Brazylia)
Deptuła, Magdalena
Dobbs, Robert
Dolynska, Maryana (Ukraina)
Duży, Wiesława, Warszawa (Polska)

E

Eberhardt, Piotr, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Eberhardt, Piotr, Pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

F

Felcman, Ondřej
Figlus, Tomasz
Figlus, Tomasz (Polska)
Filipowicz, Mirosław
Flaga, Małgorzata
Frolov, Alexey, Researcher at the Institute of World History, Russian Academy of Sciences, head of the Laboratory of Historical Geoinformatics (Rosja)

G

Gapski, Henryk
Gałka, Mariusz, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Gałka, Mariusz, Zakład Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Gędek, Marek
Gierszewska-Noszczyńska, Matylda, Forschungsstelle Kaiserpfalz Ingelheim (Polska)
Gochna, Michał, Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Gochna, Michał, Warszawa (Polska)
Gochna, Michał (Polska)
Gochna, Michał
Guzowski, Piotr (Polska)
Guzowski, Piotr
Guzowski, Piotr, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
Guzowski, Piotr, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku

H

Hamryszczak, Artur
Herbst, Stanisław

I

Izdebski, Adam, Max Planck Institute for the Science of Human History; Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
Izdebski, Adam, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński; Max Planck Institute for the Science of Human History (Polska)
Izdebski, Adam, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Max Planck Institute for the Science of Human History (Polska)

J

Jäger, Eckhard
Janeczek, Andrzej, profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, kierownik Ośrodka Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Jurek, Tomasz (Polska)

K

Kamińska-Kwak, Joanna
Kamińska-Kwak, Jolanta
Karpińska-Kołaczek, Monika, Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut His (Polska)
Karpińska-Kołaczek, Monika, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Klimek, Robert (Polska)
Klimek, Robert
Kobylińska, Ewa, Asystent w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej (Polska)
Konopska, Beata (Polska)
Konopska, Beata, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie (Polska)
Korol, Pavel, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta (Polska)
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Profesor emerytowany Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta
Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
Kozłowska-Szyc, Monika, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Kołaczek, Piotr, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Kołaczek, Piotr, Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Kubicki, Rafał (Polska)
Kubicki, Rafał, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Polska)
Kubik, Tomasz
Kuc-Czerep, Marta, Warszawa (Polska)
Kuc-Czerep, Marta, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Kulesza, Mariusz (Polska)
Kunigielis, Joanna, Warszawa (Polska)

L

Lamentowicz, Mariusz, Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Lamentowicz, Mariusz, Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)
Latocha, Agnieszka (Polska)

M

Maciakowska, Zofia, Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Marcisz, Katarzyna, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Mayers, Kit
Mirek, Agata, Institute for the Historical Geography of the Church in Poland, the John Paul II Catholic University of Lublin (Polska)
Mirończuk, Anna, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie (Polska)
Morin, Karen M. (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
Mosakowski, Zachariasz, Warszawa (Polska)
Musiaka, Łukasz (Polska)
Myga-Piątek, Urszula, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Polska)
Myga-Piątek, Urszula
Myga-Piątek, Urszula (Polska)
Myrda, Grzegorz (Polska)

N

Nasiewicz, Wiaczesław
Nieścioruk, Kamil, Adiunkt w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Polska)
Nieścioruk, Kamil (Polska)
Nieścioruk, Kamil, adiunkt w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Noszczyński, Piotr, Forschungsstelle Kaiserpfalz Ingelheim (Polska)
Nowakowski, Dominik (Polska)
Nowicki, Tomasz, Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski w Instytucie Historii KUL (Polska)
Nowożycki, Bartosz

O

Orłowska, Anna Paulina
Ostrowski, Jerzy (Polska)
Ostrowski, Jerzy

P

Pac, Grzegorz
Padyuka, Neonila, Gabinet Kartografii Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka
Panecki, Tomasz, Asystent w Zakładzie Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. (Polska)
Panecki, Tomasz (Polska)
Panecki, Tomasz, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Panecki, Tomasz
Panecki, Tomasz, Warszawa (Polska)
Parmentier, Jan
Pawłowski, Stanisław
Pawłowski, Stanisław (Polska)
Piber-Zbieranowska, Marta, Instytut Historii PAN w Warszawie
Poniat, Radosław, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku
Poławski, Zenon, Zakład Kartografii Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie (Polska)
Ptak, Jan
Ptak, Roman

R

Ritter, Michael
Rochel, Xavier
Rutkowski, Henryk, Emerytowany pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Rutkowski, Henryk (Polska)
Rutkowski, Henryk, Warszawa (Polska)
Rymut, Kazimierz

S

Sawicki, Ludomir
Schenk, Winfried
Schich, Winfried, Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy)
Semkowicz, Władysław
Siemianowska, Ewelina, Pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Sieradzan, Wiesław (Polska)
Skrycki, Radosław, Szczecin (Polska)
Skrycki, Radosław (Polska)
Skrycki, Radosław
Smereka, Bohdan (Ukraina)
Smolka, Stanisław (Polska)

Ś

Śniadecki, Jan (Polska)

S

Sobczyński, Marek (Polska)
Sobczyński, Marek
Sossa, Rostislav, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)
Southall, Humphrey (Zjednoczone Królestwo)
Stephan, Joachim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Niemcy)
Stephan, Joachim (Polska)
Stereńczak, Krzysztof
Stoksik, Janina Mirosława (Polska)
Strauchold, G, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej, kierownik Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Strauchold, Grzegorz, Zakład Historii Najnowszej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska)
Strauchold, Grzegorz
Suproniuk, Jarosław (Polska)
Szady, Bogumił, Instytut Historii KUL, Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
Szady, Bogumił, profesor w Instytucje Historii KUL, kierownik Katedry Historii XVI–XVIII wieku i Pracowni Geoinformacji Historycznej, członek Zespołu Atlasu Historycznego Polski w Instytucie Historii PAN (Polska)
Szady, Bogumił (Polska)
Szady, Bogumił
Szalast, Grzegorz (Polska)
Szaniawska, Lucyna
Szaniawska, Lucyna (Polska)
Szaniawska, Lucyna, Zakład Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej, członek Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN
Szende, Katalin (Węgry)
Szilágyi, Magdolna
Szklarz-Habrowski, Amadeusz, Warszawa (Polska)
Słomska, Katarzyna, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Słomska, Katarzyna, Warszawa (Polska)
Słomska, Katarzyna, Warszawa
Słomski, Michał (Polska)
Słomski, Michał
Słoń, Marek
Słoń, Marek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Słoń, Marek, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Słoń, Marek (Polska)
Słowiński, Michał, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (Polska)

V

Vitsko, Dzmitry (Białoruś)

W

Walczak, Wojciech (Polska)
Weisenberger, Michael, Asystent w zakładzie Historii Regionalnej Frankonii (Fränkische Landesgeschichte) na uniwersytecie w Würzburgu. (Niemcy)
Wendt, Jan A. (Polska)
Wodzianowska, Irena, Adiunkt w Katedrze Europy Wschodniej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wrochna, Anna, kierownik Zakładu Kartografii Instytutu Geodezji i Kartografii (Polska)

Z

Zachara-Związek, Urszula (Polska)
Zapała, Adam, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (Polska)
Zapłata, Rafał, Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu Instytutu Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Zapłata, Rafał
Zawadzki, Mateusz

Ż

Żbik, Sebastian, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Z

Ziółek, Ewa
Związek, Tomasz
Związek, Tomasz (Polska)
Związek, Tomasz, Asystent w Zakładzie Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. (Polska)
Związek, Tomasz, Zakład Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffl a Polskiej Akademii Nauk (Polska)

Ł

Łuców, Dominika, Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polska)

К

Крикун, Микола (Ukraina)

П

Пиотух, Нина В.

Ф

Фролов, Алексей А.