Autor - szczegóły

Szklarz-Habrowski, Amadeusz, Warszawa, Polska

  • No 7 (2019) - Recenzje i omówienia
    Anna Pytasz-Kołodziejczyk: Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja, Olsztyn 2017, ss. 292 + 4 mapy, 5 il., 2 schematy, 4 fot.
    Szczegóły