Autor - szczegóły

Janeczek, Andrzej, profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, kierownik Ośrodka Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

  • No 1 (2013) - Artykuły
    Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego
    Abstrakt  PDF