Autor - szczegóły

Szady, Bogumił, Instytut Historii KUL, Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

  • No 3 (2015) - Artykuły
    Struktury religijne na przykładzie „Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.”
    Abstrakt  PDF