Autor - szczegóły

Smereka, Bohdan, Ukraina

  • No 5 (2017) - Recenzje i omówienia
    Janusz Szyszka: Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Societas Vistulana, Kraków 2016 (Maiestas – Potestas – Communitas, 5), ss. 568 + 4 tab., 9 map, aneksy
    Szczegóły  PDF