Autor - szczegóły

Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • No 2 (2014) - Artykuły
    Ruda-Skroda. Przyczynek do dziejów rudnictwa żelaza na Wysoczyźnie Kolneńskiej w średniowieczu i na początku doby nowożytnej
    Abstrakt  PDF