Autor - szczegóły

Kowalczyk-Heyman, Elżbieta, Profesor emerytowany Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

  • No 5 (2017) - Artykuły
    Średniowieczne i wczesnonowożytne młyny ziemi liwskiej (Młyny na Czerwonce) /Medieval and Early Modern Times Mills of the Liw Area (Mills on the River Czerwonka)/
    Abstrakt  PDF