Autor - szczegóły

Bujak, Franciszek

  • No 3 (2015) - Tradycje geografii historycznej
    W sprawie kartografi i historycznej (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Tomasz Związek)
    Szczegóły  PDF