Autor - szczegóły

Strauchold, G, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej, kierownik Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

  • No 1 (2013) - Artykuły
    Kraj znany a państwo jeszcze nie. Rozważania o geografii wolnej Polski na łamach periodyków geograficznych II RP
    Abstrakt  PDF