Autor - szczegóły

Strauchold, Grzegorz, Zakład Historii Najnowszej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

  • No 2 (2014) - Artykuły
    Dwudziestowieczna Europa Środkowo-Wschodnia w rosyjskich i białoruskich atlasach historycznych początku XXI wieku (2005–2010)
    Abstrakt  PDF