Autor - szczegóły

Gapski, Henryk

  • No 2 (2014) - Recenzje i omówienia
    Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2010 (The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805–2010), praca zespołowa pod red. H. Gapskiego, Lublin 2011, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ss. 297 (w tym 119 map i 19 wykresów) (Artur Hamryszczak)
    Szczegóły  PDF