Autor - szczegóły

Rutkowski, Henryk, Emerytowany pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 5 (2017) - Artykuły
    Granica mazowiecko-litewska między Wizną a Grodnem z 1358 r. /The Mazovian-Lithuanian Border between Wizna and Grodno from 1358/
    Abstrakt  PDF