Autor - szczegóły

Rutkowski, Henryk, Warszawa, Polska

  • No 7 (2019) - Zapiski Komisji Geografii Historycznej PTH
    Metoda retrogresji w geografii historycznej Polski (wybrane zagadnienia)
    Abstrakt  PDF