Autor - szczegóły

Wodzianowska, Irena, Adiunkt w Katedrze Europy Wschodniej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  • No 2 (2014) - Artykuły
    Rozwój greckokatolickiej sieci parafialnej dekanatu kalnickiego w XVIII wieku
    Abstrakt  PDF