Autor - szczegóły

Chachaj, Jacek, Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej w Instytucie Historii KUL, Polska

  • No 2 (2014) - Artykuły
    Trwałość dawnych elementów krajobrazu i sieci drożnej w ramach współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie ulic Krańcowej i Wilczej w Lublinie
    Abstrakt  PDF