Autor - szczegóły

Wendt, Jan A., Polska

  • No 5 (2017) - Recenzje i omówienia
    Joanna Plit: Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa 2016 (Prace Geograficzne, 253), ss. 302 + 71 ryc., 13 tab.
    Szczegóły  PDF