Autor - szczegóły

Ostrowski, Jerzy, Polska

  • No 2 (2014) - Komunikaty i sprawozdania
    „Dawne mapy jako źródła w badaniach geografi cznych i historycznych”. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Lublin, 19–21 września 2013 r.
    Szczegóły  PDF
  • No 5 (2017) - Komunikaty i sprawozdania
    „Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku”. XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii – Toruń– Grudziądz, 13–15 października 2016 r.
    Szczegóły  PDF