Autor - szczegóły

Stephan, Joachim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Niemcy

  • No 3 (2015) - Artykuły
    Strukturalne przemiany na Śląsku wywołane akcją kolonizacyjną na przykładzie biskupiego księstwa nyskiego
    Abstrakt  PDF