Autor - szczegóły

Kamińska-Kwak, Joanna

  • No 1 (2013) - Komunikaty i sprawozdania
    „Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji. Problematyka badańnad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w.”, Rzeszów–Przemyśl, 19–21 września 2012 r. [Forgotten bridges, roads and crossings in Galicia. Problems of studies on transportation systems of the 18th–20th centuries, Rzeszów–Przemyśl, 19–21 September 2012]
    Szczegóły  PDF