Autor - szczegóły

Kamińska-Kwak, Jolanta

  • No 2 (2014) - Recenzje i omówienia
    Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ss. 292 (Arkadiusz Borek)
    Szczegóły  PDF