Autor - szczegóły

Szende, Katalin, Węgry

  • No 5 (2017) - Recenzje i omówienia
    Urszula Sowina: Water, Towns and People. Polish Lands against a European Background until the Mid-16th Century, Frankfurt am Main 2016, 530 pp. + 71 figs
    Szczegóły  PDF