Autor - szczegóły

Mayers, Kit

  • No 4 (2016) - Recenzje i omówienia
    Kit Mayers: The First English Explorer. The Life of Anthony Jenkinson (1529–1611) and his Adventures on Route to the Orient, Devon 2015, ss. 366 (Krystyna Szykuła)
    Szczegóły  PDF