Autor - szczegóły

Boroda, Krzysztof

  • No 4 (2016) - Artykuły
    Wpływy z czopowego jako wskaźnik lokalnego zróżnicowania poziomu produkcji piwa pełnego w miastach Królestwa Polskiego w latach 60. XVI w.
    Abstrakt  PDF