Autor - szczegóły

Flaga, Małgorzata

  • No 1 (2013) - Komunikaty i sprawozdania
    „Sacrum w krajobrazie”. Sprawozdanie z XV Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, 25–27 września 2012 r. [Sacrum in landscape. A report from the 15th Interdisciplinary Scientific Seminary of the Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Lublin, 25–27 September 2012]
    Szczegóły  PDF