Autor - szczegóły

Deptuła, Magdalena

  • No 4 (2016) - Komunikaty i sprawozdania
    Sprawozdanie z konferencji „Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości” – Łódź, 11–12 czerwca 2015 r
    Szczegóły  PDF