Autor - szczegóły

Słoń, Marek, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 3 (2015) - Artykuły
    Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji
    Abstrakt  PDF