Autor - szczegóły

Zawadzki, Mateusz

  • No 4 (2016) - Artykuły
    „Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego” jako źródło do badań nad strukturą parafialną województwa lubelskiego
    Abstrakt  PDF