Autor - szczegóły

Gochna, Michał, Polska

 • No 1 (2013) - Komunikaty i sprawozdania
  Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Warszawa, 18 października 2012 r. [Commission of Historical Geography, Polish Historical Society, Warsaw, 18 October 2012]
  Szczegóły  PDF
 • No 2 (2014) - Komunikaty i sprawozdania
  Czterechsetletnie rękopisy w wydaniu hi-tech. Atlas historyczny Wielkopolski XVI wieku w postaci interaktywnej aplikacji przestrzennej (GIS)”. Promocja projektu Warszawa, 13 czerwca 2013 r.
  Szczegóły  PDF
 • No 2 (2014) - Komunikaty i sprawozdania
  Sprawozdanie z konferencji „GIS w nauce” Lublin, 24–26 czerwca 2013 r.
  Szczegóły  PDF
 • No 5 (2017) - Komunikaty i sprawozdania
  XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne” – Kraków, 21–23 września 2016 r.
  Szczegóły  PDF
 • No 7 (2019) - Zapiski Komisji Geografii Historycznej PTH
  Sprawozdanie z działalności Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego za rok 2018
  Szczegóły  PDF