Autor - szczegóły

Gochna, Michał, Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 2 (2014) - Artykuły
    Elektroniczna edycja rejestrów poborowych województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w.
    Abstrakt  PDF