Autor - szczegóły

Słowiński, Michał, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Polska

  • No 7 (2019) - Artykuły
    Znaczenie wysokorozdzielczych wielowskaźnikowych (multi-proxy) badań paleoekologicznych dla geografii historycznej i historii gospodarczej
    Abstrakt  PDF