Autor - szczegóły

Korol, Pavel, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

  • No 3 (2015) - Artykuły
    Historical Aspects of Development of the Theory of Azimuthal Map Projections
    Abstrakt  PDF