Autor - szczegóły

Cembrzyński, Paweł, Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

  • No 7 (2019) - Artykuły
    Hałdy, huty i miasta. Wybrane przykłady średniowiecznych krajobrazów górniczych w Europie Środkowo-Wschodniej
    Abstrakt  PDF